Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 11:53:37

Poprawka 1

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2