Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Dnia 06-08-2021 godz. 11:49:52

Poprawka 5

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2