Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Dnia 06-08-2021 godz. 11:49:16

Poprawka 4

Za: 7 Przeciw: 89 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2