Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Dnia 06-08-2021 godz. 11:47:29

Poprawka 1

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2