Narzędzia:

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dnia 06-08-2021 godz. 11:45:44

Poprawka 7

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2