Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 11:35:15

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2