Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 11:30:24

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 95 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3