Narzędzia:

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Dnia 06-08-2021 godz. 10:41:09

Poprawka 12

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2