Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Dnia 06-08-2021 godz. 11:16:02

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3