Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 11:07:57

Poprawki 1-11

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3