Narzędzia:

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Dnia 06-08-2021 godz. 10:38:33

Poprawka 1, 6, 7, 10, 11, 13

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4