Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Dnia 06-08-2021 godz. 10:44:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2