Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Dnia 23-07-2021 godz. 15:35:41

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 53 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2