Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Dnia 23-07-2021 godz. 15:24:54

Poprawka 2

Za: 96 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1