Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Dnia 23-07-2021 godz. 15:17:16

Poprawka 1-2

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2