Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-07-2021 godz. 15:13:58

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 47 Nie głosowało: 1