Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-07-2021 godz. 14:55:34

Poprawka 1

Za: 49 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5