Narzędzia:

Dnia 23-07-2021 godz. 09:04:27

Za: 52 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 17