Narzędzia:

Dnia 18-06-2021 godz. 10:02:40

Za: 50 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 20