Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych

Dnia 18-06-2021 godz. 14:55:51

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2