Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku

Dnia 18-06-2021 godz. 14:54:12

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2