Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Dnia 18-06-2021 godz. 14:48:15

Poprawka 3

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1