Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Dnia 18-06-2021 godz. 14:46:39

Poprawka 1

Za: 96 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1