Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Dnia 18-06-2021 godz. 14:41:38

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2