Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2021 godz. 14:31:54

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1