Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę IV deportacji

Dnia 17-06-2021 godz. 10:35:27

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17