Narzędzia:

Dnia 16-06-2021 godz. 11:08:59

Za: 60 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 6