Narzędzia:

Dnia 19-12-2012 godz. 10:09:16

Za: 30 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 24