Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-06-2021 godz. 18:37:12

Poprawka 1

Za: 53 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3