Narzędzia:

Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Dnia 27-05-2021 godz. 21:47:19

Poprawka 2

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2