Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej

Dnia 27-05-2021 godz. 21:43:08

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3