Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej

Dnia 27-05-2021 godz. 21:42:22

Poprawka

Za: 48 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5