Narzędzia:

Drugie czytanie projektu apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów

Dnia 13-05-2021 godz. 21:51:49

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 0