Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 13-05-2021 godz. 21:45:59

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 99 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0