Narzędzia:

Dnia 13-05-2021 godz. 20:04:38

Za: 48 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1