Narzędzia:

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Dnia 13-05-2021 godz. 21:06:37

Poprawka 12

Za: 97 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1