Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 20:56:43

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0