Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 20:56:06

Poprawka 1-23

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0