Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dnia 13-05-2021 godz. 20:42:47

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2