Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"

Dnia 12-05-2021 godz. 13:01:14

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19