Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Dnia 15-04-2021 godz. 17:14:00

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 3