Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Dnia 14-04-2021 godz. 20:06:04

Poprawka 3

Za: 48 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 11