Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Dnia 14-04-2021 godz. 20:11:18

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11