Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Dnia 14-04-2021 godz. 20:09:51

Poprawka 7

Za: 3 Przeciw: 84 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 11