Narzędzia:

Dnia 24-03-2021 godz. 11:16:36

Za: 45 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3