Narzędzia:

Dnia 24-03-2021 godz. 11:07:43

Za: 57 Przeciw: 12 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 4