Narzędzia:

Dnia 17-02-2021 godz. 11:06:11

Za: 57 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 9