Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

Dnia 13-01-2021 godz. 11:26:03

Poprawka 1 - 5

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0