Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Dnia 13-01-2021 godz. 11:22:55

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0