Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Dnia 13-01-2021 godz. 11:21:34

Poprawka 2

Za: 54 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0